top of page
offcieeeeel.png

PIJN- EN KLACHTEN ELIMINATIE

Binnen 8 weken pijnvrij

A hernia doesn't have to hurt

Do you ever have one of those moments where you pinch yourself in the arm?

Because everything is going well? Even beyond expectations?

Your current position suits you. And you worked hard for that.

 

However, there is one problem.

A hernia thwarts your plans and you seem out of control.

Your body is not cooperating and the pain sucks energy. The therapies take up your precious time. If you were to deliver the same results as these treatments, it wouldn't look so positive from a business perspective.

Temporary help is not provided by you.

And not accepted by your customers.

While you lie flat on the couch again, others take over your tasks.

But your job is a passion and you're not going to give it up.

 

 

What if I told you now that the pain of your hernia can stop,

simply through a different approach to the phenomenon of pain?

What if I say the path for recovery

what you're clinging to now

exactly why the pain doesn't resolve?

 

My clients are ambitious managers and executives who value a high quality of life.

And want to take responsibility for their health.

 

Discover here how this is possible.

foto%20blog_edited_edited.jpg
I coach people with a hernia
within 8 weeks
definitively and completely free of pain


Doctors worldwide are conducting scientific research into why some people with a hernia or wear and tear continue to have pain

and others don't.

 

The seriousness of the physical abnormality does not appear to be of influence.

 

For example, 68% of 40-year-olds have a severe hernia, bulging intervertebral discs, pinched nerves without knowing it.

That percentage is 80% among 50-year-olds. Without pain.

 

Study shows that the abnormality in itself

almost never the cause of pain.

There is something else causing the pain.

 

The answer was found when

the brain as a control center

went to see.

 

 

The cause of pain


Suppressed stress, which is often unconscious, has a 1 on 1 influence on your physiology.

 

To quickly and easily clarify where long-term pain comes from, this briefly;

Because stress, unconsciously or not, means the same to the brain as imminent danger, the body will prepare for action.

Physiologically speaking, more blood goes to the vital parts to flee or fight. To make this possible, the blood vessels are pinched a bit in the weaker spots. In the long run, this will lead to an oxygen deficiency in the weak spots. That gives an alarm signal, namely: pain

 

The brain makes no difference between a life-threatening situation and a stressful thought or memory. These can be unconscious processes.

 

Research has shown that the abnormality in itself does not hurt. The pain is caused by the lack of oxygen. Caused by unconscious stress in the brain.

A severe hernia is also no reason for pain.

 

 

Over the past 5 years I have been able to guide many customers in becoming pain free from hernia.

The pain with wear and tear, recurring injuries, scoliosis and other physical 'weaknesses' that last longer than 2 months, are permanently resolved with this new approach.

 

And I do that with great success. Pain free within 6 weeks, the rule rather than the exception. Simple because of this new approach.

 

Even if an MRI shows serious abnormalities.

Even if you think it's different with you.

 

 

To get rid of a pain complaint definitively, other help is therefore needed.

 

Does this mean that you should call a psychologist if you have a hernia or wear and tear? That's not my advice. Talking doesn't help pain go away.

 

My advice is a coach who specializes in pain complaints. To stop the problem at the source. Not to learn 'how to deal with pain'. Because you are already trying.

100% commitment door persoonlijke coaching

 

Ik coach mijn klanten naar pijnvrij aan de hand van persoonlijke coaching, gericht op alleen datgene dat de pijn veroorzaakt. 

De onderdrukte stress dus.

Niet de hernia.

Want werken aan een probleem dat het probleem niet is levert niets op.

Het programma en mijn coaching maken het mogelijk om precies dat te doorbreken wat (on)bewust belemmert. Hierdoor maakt mijn klant een ware transformatie door.

Mijn coaching is liefdevol doch vrij direct. Ik laat weinig ruimte voor mooi praten. Hoewel ik dat soms best gezellig vindt. De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en openheid. Waarin we beide gecommitteerd zijn aan het behalen van het gewenste resultaat

 

Bijvangst van pijnvrij

Als de pijn weg is dan is het zaak dat de pijn ook niet meer terugkomt. Als mijn klant na 6 weken weer op de golf- of tennisbaan te vinden is of je hardloopschonen weer aantrekt is het verleidelijk om de oorzaak, het stresspatroon gemakzuchtig naast zich neer te leggen. Daarom stopt het programma niet gelijk op het moment waarop de pijn is verdwenen. 

 

Verdere eliminatie van de oorzaak is nodig om het lichaam geen reden meer te geven om het signaal te produceren dat zoveel pijn opleverde. De methode waarmee ik begeleid is een programma van 4 maanden. Volledig persoonlijk en op maat.

Stel wij gaan aan het werk

 

Stressvrij is pijnvrij. Wanneer je pijn oplost door stress weg te nemen is dus niet alleen de pijn weg. Onbewuste overtuigingen die belemmeren, en dus stress geven, hebben een grote invloed op hoe je dingen aanpakt en waarop je triggert. 

Niet daar daar nu iets mee mis is natuurlijk, maar toch. De pijn was er niet voor niets.

De bijvangst van stressvrij is;

Rust vanuit eigenwaarde

Gemakkelijker aandacht voor een ander; Vanuit rust communiceren;

Rust geeft ruimte voor creatieve oplossingen; Hulp vragen is waardevol

Focus

Goed zicht op hoofd- en bijzaken; Meer gerichte aansturing van processen

Geduld

Met mensen die niet 20 stappen vooruit denken; Je bent een prettige stimulans voor teamleden en gezinsleden

Vertrouwen

In jezelf en in je personeel. Wat delegeren eenvoudig maakt; In staat zijn om te kunnen rekenen op anderen

Betere relaties,

Eerlijk zijn vanuit balans; Feitelijk luisteren en horen wat iemand zegt;

Nee zeggen is ook gevoelsmatig oke; Met gemak duidelijkheid scheppen;

Ook met puberkinderen...

Vrijheid

Je hebt geen controle meer nódig, deze gaat vanzelf;

Geen erkenning meer nodig, deze haal je uit jezelf;

Het gevoel van 'moeten zoals ik dat wil' valt weg

en daar komt gemak (in communiceren) voor in de plaats.

Dènken dat je vrij bent

betekent niet dat je vrij bènt.

Als je pijnklachten hebt is het goed om hiernaar te kijken

 

Zin in een nieuw avontuur?​

 

Druk op deze knop

Verschillende klachten

één oorzaak

 

We gaan er doorgaans vanuit dat een zwakke plek pijn doet. Wetenschappelijk onderzoek toont echter aan dat een structurele afwijking op zichzelf geen pijn doet. Ondanks publicaties in internationaal vooraanstaande medische vakbladen wordt er nog steeds gemeend de structuur te moeten herstellen.

Er wordt echter bij het fysiek herstellen van de afwijking een probleem opgelost dat het probleem niet is. 

 

Vandaar dat bij fysiek ingrijpen vrijwel altijd klachten blijven bestaan.

Wanneer de ingreep wèl het gewenste resultaat biedt, zal de onbewuste stress zich op een andere plek in het lichaam uiten. Het lijkt dan een andere klacht. In feite is deze klacht weer een symptoom van dezelfde mentale oorzaak. Omdat de fysieke ingreep de werkelijke oorzaak niet wegnam.

De stressvolle fysiologie blijft in stand gehouden. Versterkt door zorgwekkende 

diagnoses en prognoses.

Het lichaam reageert op signalen vanuit het brein.

Wordt het stresshormoon cortisol gesignaleerd door een vervelende diagnose, dan wordt ook de functie van het immuunsysteem gedempt.

 

Want in tijden van stress is het geen tijd voor herstel. 

En zo blijf je letterlijk dokteren.

Ik zie dit terug bij mijn clienten. Zelden is aeen de hernia of de plek van slijtage het enige probleem. Maar is vaak meer aan de hand. Doordat er een disbalans is die niet werd opgelost.

We hebben de medische wereld hard nodig, als we het zelf niet kunnen oplossen.

Echter door alleen te kijken naar symptomen en niet waarom het lichaam de verschijnselen vertoont, zijn we gaan geloven in de aanname dat systemen en cellen een eigen leven leiden.

In de Epi genetica ontdekte men dat ook genen en cellen onder invloed staan van signalen die het brein geeft. Genen en cellen worden alleen geactiveerd door signalen uit hun omgeving. Eiwitten geproduceerd in een gen zijn van een andere kwaliteit in tijden van stress dan in een fase van balans.

 

Met deze wetenschap het fijn dat je ook anders naar klachten kunt kijken. Zonder in een alternatief circuit terecht te komen. 

Als je liever nog wat wacht, verandert er niets.

Je mag de beslissing vandaag al nemen

Ik hoop je snel te zien zodat we gaan oplossen

Een gezonde groet,

Lisa

IMG_20190914_200037_766[1].jpg

Merijn

 

Vanaf mijn 20ste kampte ik met rugklachten, die telkens weer terugkwamen. Inmiddels stond ik voor een hernia-operatie die er gelukkig nooit meer van hoeft te komen. Omdat ik met het programma de oorzaak van mijn pijn heb aangepakt. Mocht de pijn bij mijn herniaooit terugkeren, dan weet ik wat er echt aan de hand is. Ik heb dit dus zelf onder controle. Ondertussen doe ik weer alles wat ik wil.

Klik hier voor het interview dat ik na afloop van het traject had met Merijn 

Klik hier voor meer reacties van mensen die ook voor het programma kozen:

Grapefruit en vitamines
Warm Up on the Beach

BETALING

Wordt de behandeling vergoed door mijn verzekering?

De behandeling naar pijnvrij wordt niet vergoed door zorgverzekeraars.  Ik help iemand definitief van pijnklachten af. Regels van een zorgverzekeraar, zoals een beperkt aantal minuten en /of behandelingen, zullen mij hierin beperken. 

Tijdens het traject ben ik namelijk altijd bereikbaar. Dit traject doen we samen.

Contact
bottom of page