top of page

Lezingen

Ik geef lezingen over de oorzaak van pijn en klachten en waarom de kans groot is dat je als mens klachten zelf in stand houdt. 

We zijn bang om erover te praten, maar het lichaam heeft een zelfherstellend vermogen. En het is zelfs vrij eenvoudig om te leren om je immuunsysteem zelf aan te sturen.

Sinds de jaren 60 wordt er op het medische vlak onderzoek gedaan naar waarom het ene lichaam ziek wordt en het andere niet. Waarom de een pijn heeft aan een ernstige hernia en een ander niet. Gezond eten en bewegen zijn van invloed, maar niet alleszeggend. Ook topsporters met de juiste voeding en aangepaste trainingen worden ziek. En waarom krijgt de ene sporter blessures en de andere sporter niet? Ook al leven zij onder de meest perfecte omstandigheden? Is dat pech?

Nieuwe constateringen geven een interessant inzicht in het functioneren van ons lichaam. Hoewel de wetenschap die hierover inmiddels is gepubliceerd wordt in medische vakbladen, wordt er niet opgeleid in de invloed die de mens zelf heeft op het functioneren van het lichaam.

Dat is zonde, want het percentage mensen met chronische klachten is stijgend.

In deze nieuwe visie wordt het brein gezien als orgaan dat als functie heeft om ons te laten overleven. Vandaar dat ons lichaam moet luistert naar opdrachten die het krijgt. Het is meetbaar aangetoond dat gedachten een grote rol spelen in de aansturing van elk fysiologisch systeem. Met name die gedachten die we geleerd krijgen aan de kant te zetten om te voldoen aan de regels van de maatschappij.

 

Zonder dat we het willen of dat we er bewust van zijn veroorzaken onderdrukte ontevredenheid of nare ervaringen voor onrust in het limbisch brein. Van waaruit elke systeem wordt aangestuurd. 

Dit onbewuste signaal blijkt van grote invloed op de expressie van het lichaam; of het symptomen vertoont of herstelt.

Deze onderliggende gedachten zorgen ook voor ons gedrag. Waarom we geïrriteerd zijn. Of waarom we het lastig vinden om de confrontatie aan te gaan. Waarom we uitstellen of slachtoffer zijn van perfectionisme of faalangst. Het zijn onbewuste gedachten die ervoor zorgen dat de een stress ervaart, hartproblemen krijgt en thuis komt te zitten. Terwijl een ander gefocust blijft op de hoofdzaken en zonder last bergen werk verzet.

In de lezing neem ik de toehoorder mee in de wereld van het brein en laat ik zien welke gedachten ten grondslag liggen aan ons gedrag en fysiek disfunctioneren. En hoe wij als mens meer aan het stuur kunnen zitten.

 

Mijn lezingen leiden veelal tot aanvragen om door mij begeleid te worden.  Mocht u als werkgever mij uitnodigen kunnen wij hierover van tevoren duidelijke afspraken maken.

bottom of page